Vi tilbyr

  • Lege tilstede på ditt arrangement
  • Lege tilgjengelig per telefon
  • Annet medisinsk personell tilstede
  • Medisinsk veiledning til gjennomføring av stevner og events
  • Skademeldinger og skaderapporter føres etter alle stevner

Kontakt oss for tilbud. Vi benytter oss av veiledende takster fra legeforeningen.